Перша міжнародна науково-практична конференція «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ НАУКИ»

01.04.2016 року у місті Києві, в Міжрегіональній академії управління персоналом, пройшла Перша міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління: виклики, загрози та розвиток галузі науки». Її організували: Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, Національне агентство України з питань державної служби, Національна служба посередництва та примирення, Академія муніципального управління, Українська Технологічна Академія, Кафедра державного управління Філософського факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, Регіональна академія менеджменту (Казахстан), Національий інститут економічних досліджень (Грузія), Батумський учбовий університет навігації (Грузія), Академія Поморська в Слупську (Польща). Конференцію привітав Голова комітету Профспілки працівників державних установ України, Піжук Юрій Миколайович і побажав учасникам, гостям змістовних, конструктивних і результативних зустрічей, успішної співпраці та активної участі громадськості у формування та реалізації галузі державного управління на благо здоров’я і благополуччя великого народу нашої рідної України.

Головні теми заходу були присвячені  обговоренню проблемних питань ефективного використання творчого потенціалу провідних вчених і спеціалістів, які працюють у галузі державного управління та публічного адміністрування, з метою науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, цілеспрямованого вдосконалення галузі державного управління, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.

У конференції взяли участь та виступили з доповідями:

Головатий Микола Федорович – Проректор з питань науки Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України розповів про обмеження та напрямки правового регулювання публічного управління в Україні.

Ващенко Костянтин ОлександровичГолова Національного агентства України з питань державної служби, доктор політичних наук, Заслужений економіст України окреслив актуальніші проблеми галузі державного управління в Україні щодо ефективного використання у різних галузях життєдіяльності суспільства і, як результат, примноження духовних цінностей і національного багатства країни.

Дацій Олександр Іванович В.о. Ректора Академії муніципального управління, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України присвятив свою доповідь питанням вдосконалення українського законодавства, спрямованого на забезпечення належного рівня наукового супроводу, відповідного кадрового забезпечення галузі державного управління в Україні та його приведення у відповідність до правових положень Європейського Союзу.

Доповідь Половнікова Ігоря Івановича Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, Президента Української Технологічної Академії, академіка інженерних наук України була присвячена інноваційному механізму розвитку університетів, інститутів та соціальних структур державного управління, які створювалися на Заході тривалий час, ключовим компонентам їх становлення та модернізації в Україні.

Чаплай Ірина ВіталіївнаУчений секретар громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», аспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, старший викладач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом доповіла про проблеми з інтеграцією вітчизняної науки державного управління в західні тренди чи способи її розвитку, коли створюються нові наукові дисципліни та нові способи її міждисциплінарної інтеграції.

Модераторами конференції виступили:

Романенко Євген ОлександровичПрезидент громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, який привітав учасників конференції і зазначив: «Ми дивимося з оптимізмом у майбутнє та бачимо перспективи розвитку державного управління в Україні, а запорукою тому є об’єднання навколо галузі провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, суспільних діячів та інтерес громадськості».

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

Свіжа інформація про стан та тенденції розвитку державного управління в Україні сприятиме підвищенню кваліфікації спеціалістів, забезпеченню широких можливостей для налагодження системної співпраці з організаціями, напрямком діяльності котрих є публічне управління, з метою налагодження ділових контактів з ними.

В цілому, робота конференції була динамічною і сприяла плідним дискусіям та обміну думками. Учасникам та гостям заходу вдалось налагодити низку ділових контактів задля обміну досвідом, розширення фахових зв’язків і ділових стосунків, поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а, також, натхнення у науковій та інноваційній діяльностях.

Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного управління в Україні.

За результатами проведення конференції, підготовлено Проект Резолюції учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління: виклики, загрози та розвиток галузі науки» та виданий збірник:  Публічне урядування : збірник. – № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – 210 с. З ними Ви можете ознайомитися пізніше за посиланням: