Пашко

Пашко Людмила Андріївна

Національна академія державного управління при президентові України, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
Новый рисунок (2)

Решетова Ганна Ігорівна

Формування ефективної системи управління розвитком інфраструктури міста