Про організацію

Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (далі – ГО «ВАДНД») – громадська наукова організація, яка об’єднує, на добровільних засадах, провідних вчених  і спеціалістів, які працюють у галузі державного управління.

 

Мета діяльності  ГО «ВАДНД»:

 • сприяння підготовці науково-технічних кадрів, залучення обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників, сприяння творчому зростанню молодих науковців;
 • сприяння розвитку та інтеграції науки й освіти в Україні.
 • проведення аналізу стану розвитку і впровадження науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання державно-управлінських завдань у різних галузях життєдіяльності суспільства, та розробка рекомендацій щодо їх використання;
 • розвиток міжнародних зв’язків з різними закордонними організаціями з проблем галузі державного управління;
 • проведення громадських обговорень з проблем формування державної політики;
 • проведення незалежних експертиз та консультацій у галузі публічного управління за замовленнями органів державної влади та громадських організацій;
 • організація загальноукраїнських, регіональних, галузевих, міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів та семінарів з проблем розвитку публічного управління;
 • видання наукового збірника «Публічне урядування»;
 • формування єдиної бази докторів, кандидатів наук з державного управління, а, також, фахівців-експертів, які працюють в цій галузі;
 • участь у громадських радах центральних та місцевих органів влади;
 • надання експертних послуг у галузі державного управління та місцевого самоврядування.

 

Звіт про роботу громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» у 2015 році.

Звіт про роботу громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» у 2016 році.