Опублікувати статтю

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас опублікувати статтю у фаховому збірнику «Public Management», що входить до переліку видань, що в них можуть бути опубліковані наукові праці на здобуття наукового ступеня кандидата наук, доктора наук з державного управління (ВАК):

 • заснований у 2015 році;
 • співзасновники – громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» і вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом;
 • видається при активній підтримці Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe;
 • внесений до Переліку наукових фахових видань з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693). (Україна);
 • згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2018  № 1218 внесено до Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, яким присвоєно категорію “Б”;
 • всі публікації рецензуються. Доступ до збірки відкритий;
 • представлений в Науковій електронній бібліотеці (НЕП) – головному виконавця проекту по створенню Російського індексу наукового цитування (РИНЦ);
 • зареєстрований в ISSN International Centre – 2414-0562, электронный ISSN: 2617-2224 (E);
 • INDEX COPERNICUS – ICV 2017 збірника = 76.39;
 • Наукова Електронна Бібліотека Elibrary.ru, ResearchBib, CiteFactor, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Electronic Journals Library;
 • Представлений в українських реферативних базах даних «Україніка наукова», «Джерело.

 

Наукові рубрики збірника:

 • теорія та історія державного управління;
 • державна служба;
 • механізми державного управління;
 • регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • соціальна і гуманітарна політика;
 • дослідження, розробки, проекти.

Детальніше про умови публікації тут.