00000_s

Kozakov Vladimir Nikolaevich

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Lytvyn_N._M.

Lytvyn Natalyіa Mikhailovna

Interegional academy of personnel management
IMG (179)

Burik Zoryana Mikhailovna

Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
фото_Новiкова

Novikova Natalya Leonidovna

Kyiv National University of Trade and Economics
Кармiнс_ка-Бeлоброва_фото

Karminskaya-Belobrova Marina Volodymyrivna

Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Безымянный

Chukhno Inna Anatolievna

Kharkiv National Medical University
Безымянный

Ozarovskаyа Anastasia Viktorovna

Senior Laboratory of the Department of Philosophy and Political Science of Kharkiv National University of Municipal Economy named after A. M. Beketov