Timofeev

Тимофєєв Сергій Павлович

кафедра публічного управління та адміністрування Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Козлова

Козлова Людмила Василівна

Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. Петра Могили
Новый-рисунок-2

Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна

Харківський Національний Університет «Харківський політехнічний інститут»
Безымянный

Чухно Інна Анатоліївна

Харківський національний медичний університет
Новый-рисунок-2

Озаровська Анастасія Вікторівна

Старший лаборант кафедри філософії і політології Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Новый-рисунок-2

Ільїна Анастасія Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет
Новый-рисунок-1

Волик Сергій Вікторович

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Новый-рисунок-2

Коваль Яна Сергіївна

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»