Пашко

Пашко Людмила Андріївна

Національна академія державного управління при президентові України, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту