ІX Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

     Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь в ІX Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», що відбувся 17 березня в Київському національному торговельно-економічному університеті та виступили з доповіддю на тему: «Ways of improving of the system of training and retraining of civil servants in Ukraine: dichotomy of problem».

За результатами проведення бізнес-форуму, опублікований збірник тез:  Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: ІX Міжнародний бізнес-форум (Київ, 17 березня 2016 р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. – Київ: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2016. – 192 с., з яким Ви можете ознайомитися за посиланням: