Умови вступу

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас стати офіційним членом ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (далі – ГО «ВАДНД»).

ГО «ВАДНД» створена з метою розробки, впровадження інноваційної он-лайн платформи для презентації наукових досягнень і розробок з актуальних питань державного управління, обміну думками.

Для того, щоб стати офіційним членом ГО «ВАДНД», необхідно заповнити заяву, анкету та особову картку, що наведені у додатках.

В якості організаційного внеску, просимо Вас надати, для публікації, статтю, відповідно до сфери Ваших наукових інтересів, в збірник наукових праць «Публічне управління», засновником якого є ГО «ВАДНД».

Переваги партнерства з нами:

  • можливість безкоштовної публікації в нашому збірнику «Публічне управління»;
  • прийняття участі в транскордонних конференції, літні школи, тренінгах та інших видах заходів ГО «ВАДНД»;
  • можливість розширення географії співробітництва зі школами, університетами, прямими партнерами ГО «ВАДНД»;
  • встановлення, розвиток наукових контактів для реалізації спільних проектів, наукових досліджень і написання статей в іноземних джерелах англійською мовою;
  • прийняття участі в проектах ГО «ВАДНД» на кращі аналітичні роботи, статті, результати порівняльних досліджень викладачів та аспірантів, які будуть опубліковані в міжнародних журналах, включених в міжнародній наукометричної бази даних;
  • отримання консультативної та методичної допомоги від провідних експертів ГО «ВАДНД» при підготовці статей, проектів, комунікативних заходів та т. Д.

Заздалегідь вдячні за допомогу і співпрацю!

З повагою,
Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів
наук з державного управління України,
Завідувач кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом,
д-р. наук з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України                          Євген Олександрович Романенко