glushchenko-yuliya-anatoliyivna

Glushchenko Julia Anatolievna

Candidate of economic Sciences, associate Professor of Finance and credit

Poltava state agrarian Academy, associate Professor of Finance and credit

Ukraine, Poltava

Formation of local budgets in Ukraine - 08.04.01 - " Finance, money circulation and credit», 2004

- ,

Inter-budgetary relations in the system of local self-government
  1. 1. Полозенко Д.В., Глущенко Ю.А. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 3-7. 2. Глущенко Ю.А. Фінансове забезпечення регіону – запорука стабільності і розвитку держави // Наукові праці НДФІ. – 2000. – Вип. 10-11. – С. 207-209. 3. Глущенко Ю.А. Проблеми підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. – 2001. – Вип.2(14). – С.66-69. 4. Глущенко Ю.А. Роль місцевих бюджетів в умовах розвитку трансформаційної економіки регіону // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – №4. – С.79-82. 5. Глущенко Ю.А. Міжбюджетні відносини та фінансове забезпечення регіонів//Наукові праці НДФІ. – 2003. – Вип. 3-4. – С.63-72. 6. Глущенко Ю.А. Бюджетний менеджмент як інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 83.– Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 78 – 84. 7. Глущенко Ю.А. Шляхи оптимізації доходів місцевих бюджетів / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 91.– Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 258 – 269. 8. Глущенко Ю.А. Реформування доходів місцевих бюджетів в контексті змін до Бюджетного кодексу України / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 105.– Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 117 – 122. 9. Глущенко Ю.А. Проблеми та перспективи казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Глущенко Ю.А. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2010. –С. 54 – 59. 10. Глущенко Ю.А. Практика запровадження програмно-цільового методу / Глущенко Ю.А. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. –С. 77 – 81. 11. Глущенко Ю. А. Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип.4 –.С. 178 – 184. 12. Глущенко Ю. А. Фінансова автономія місцевого самоврядування – запорука стабільності розвитку держави [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко // Державне управління : теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 1. – Режим доступу:http://www.academy.gov.ua 13. Глущенко Ю. А. Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, – 2013. – Вип.2. – С.125-132 14. Глущенко Ю. А. Програмно-цільовий метод як форма реалізації політики публічного адміністрування / Ю. А. Глущенко// Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України: зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип.1. – С.72-80 15. Глущенко Ю. А. Бюджетна політика держави як дієвий важіль розвитку територій в умовах глобалізації / Ю. А. Глущенко // Ефективність бюджетного управління: зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 37. – С. 145-151 16. Глущенко Ю. А. Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного управління та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 2.– Режим доступу:http://www.academy.gov.ua 17. Глущенко Ю. А. Бюджетное обеспечение территорий Украины в контексте проведения административно-территориальной реформы [Електронный ресурс] / Ю. А. Глущенко // Региональный хаб в сфере государственной службы. – Астана, – 2013. – №2 (декабрь). – С.149-161 Режым доступа: http://pa-academy.kz 18. Глущенко Ю. А. Бюджетное регулирование территориального развития в Украине / Ю. А. Глущенко // Государственное управление и государственная служба – Астана, – 2014 – С. 225-231. 19. Глущенко Ю. А. Бюджетно-податковий потенціал у забезпеченні територіального розвитку в Україні / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса. – 2014. – Вип. 3(59). – С.61-64. 20. Глущенко Ю. А. Бюджетний механізм в управлінні соціально-економічним розвитком територій / Ю. А. Глущенко // Ефективність бюджетного управління: зб. наук. праць. – Львів. – 2014. – Вип. 41. – С.211-219 21. Глущенко Ю. А. Межбюджетные трансферты как инструмент регулирования местного экономического развития / Ю. А. Глущенко // Государственное управление и государственная служба. – Астана. – 2014 –– №4 (декабрь). – С.40-47 22. Глущенко Ю. А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – 2015. – № 1. – С.116-122 23. Глущенко Ю. А. Внутрішній фінансовий контроль в управлінні розвитком територій: український досвід / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса. – 2015. – Вип.1(61) – С.72-76 24. Глущенко Ю. А. Місцеві бюджети України в процесі реалізаціі бюджетної децентралізації / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – 2015. – № 2. – С.106-112. 25. Глущенко Ю. А. Зарубежный опыт формирования финансового потенциала регионов / Ю. А. Глущенко // Вестник Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. –Бикшек. – 2015 –– №20. – С.49-58. 26. Глущенко Ю. А. Доходи місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ.– 2015. – Вип.3(63). – С.68 -74. 27. Глущенко Ю. А. Оптимізація видатків місцевих місцевих бюджетів в системі місцевого самоврядування / Ю. А. Глущенко // Теорія та практика державного управління : друк. фах. зб. наук. пр. ХРІДУ НАДУ – 2015. – Вип.3(50) – С.140-149. 28. Глущенко Ю. А. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення / Ю. А. Глущенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ.–2015. – Вип.4(27) – С.244-255. 29. Глущенко Ю. А. Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – К. : ІзВРУ. – 2016 – № 6. - С. 122-128. 30. Глущенко Ю. А. Организация межбюджетных отношений в контексте развития территорий : мировой и украинский опыт / Ю. А. Глущенко // Вестник АГУПКР. – 2016. – № 22. С.112-124. 31. Глущенко Ю. А. Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип.4 –. С. 100 – 106.