glushchenko-yuliya-anatoliyivna

Глущенко Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту

Полтавська державна аграрна академія, доцент кафедри фінансів і кредиту

Україна, Полтава

Формування місцевих бюджетів в Україні - 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит», 2004

- ,

Міжбюджетні відносини в системі місцевого самоврядування
  1. 1. Полозенко Д.В., Глущенко Ю.А. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 3-7. 2. Глущенко Ю.А. Фінансове забезпечення регіону – запорука стабільності і розвитку держави // Наукові праці НДФІ. – 2000. – Вип. 10-11. – С. 207-209. 3. Глущенко Ю.А. Проблеми підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. – 2001. – Вип.2(14). – С.66-69. 4. Глущенко Ю.А. Роль місцевих бюджетів в умовах розвитку трансформаційної економіки регіону // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – №4. – С.79-82. 5. Глущенко Ю.А. Міжбюджетні відносини та фінансове забезпечення регіонів//Наукові праці НДФІ. – 2003. – Вип. 3-4. – С.63-72. 6. Глущенко Ю.А. Бюджетний менеджмент як інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 83.– Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 78 – 84. 7. Глущенко Ю.А. Шляхи оптимізації доходів місцевих бюджетів / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 91.– Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 258 – 269. 8. Глущенко Ю.А. Реформування доходів місцевих бюджетів в контексті змін до Бюджетного кодексу України / Глущенко Ю.А. // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 105.– Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 117 – 122. 9. Глущенко Ю.А. Проблеми та перспективи казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Глущенко Ю.А. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2010. –С. 54 – 59. 10. Глущенко Ю.А. Практика запровадження програмно-цільового методу / Глущенко Ю.А. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. –С. 77 – 81. 11. Глущенко Ю. А. Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип.4 –.С. 178 – 184. 12. Глущенко Ю. А. Фінансова автономія місцевого самоврядування – запорука стабільності розвитку держави [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко // Державне управління : теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 1. – Режим доступу:http://www.academy.gov.ua 13. Глущенко Ю. А. Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, – 2013. – Вип.2. – С.125-132 14. Глущенко Ю. А. Програмно-цільовий метод як форма реалізації політики публічного адміністрування / Ю. А. Глущенко// Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України: зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип.1. – С.72-80 15. Глущенко Ю. А. Бюджетна політика держави як дієвий важіль розвитку територій в умовах глобалізації / Ю. А. Глущенко // Ефективність бюджетного управління: зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 37. – С. 145-151 16. Глущенко Ю. А. Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного управління та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 2.– Режим доступу:http://www.academy.gov.ua 17. Глущенко Ю. А. Бюджетное обеспечение территорий Украины в контексте проведения административно-территориальной реформы [Електронный ресурс] / Ю. А. Глущенко // Региональный хаб в сфере государственной службы. – Астана, – 2013. – №2 (декабрь). – С.149-161 Режым доступа: http://pa-academy.kz 18. Глущенко Ю. А. Бюджетное регулирование территориального развития в Украине / Ю. А. Глущенко // Государственное управление и государственная служба – Астана, – 2014 – С. 225-231. 19. Глущенко Ю. А. Бюджетно-податковий потенціал у забезпеченні територіального розвитку в Україні / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса. – 2014. – Вип. 3(59). – С.61-64. 20. Глущенко Ю. А. Бюджетний механізм в управлінні соціально-економічним розвитком територій / Ю. А. Глущенко // Ефективність бюджетного управління: зб. наук. праць. – Львів. – 2014. – Вип. 41. – С.211-219 21. Глущенко Ю. А. Межбюджетные трансферты как инструмент регулирования местного экономического развития / Ю. А. Глущенко // Государственное управление и государственная служба. – Астана. – 2014 –– №4 (декабрь). – С.40-47 22. Глущенко Ю. А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – 2015. – № 1. – С.116-122 23. Глущенко Ю. А. Внутрішній фінансовий контроль в управлінні розвитком територій: український досвід / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса. – 2015. – Вип.1(61) – С.72-76 24. Глущенко Ю. А. Місцеві бюджети України в процесі реалізаціі бюджетної децентралізації / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – 2015. – № 2. – С.106-112. 25. Глущенко Ю. А. Зарубежный опыт формирования финансового потенциала регионов / Ю. А. Глущенко // Вестник Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. –Бикшек. – 2015 –– №20. – С.49-58. 26. Глущенко Ю. А. Доходи місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування / Ю. А. Глущенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ.– 2015. – Вип.3(63). – С.68 -74. 27. Глущенко Ю. А. Оптимізація видатків місцевих місцевих бюджетів в системі місцевого самоврядування / Ю. А. Глущенко // Теорія та практика державного управління : друк. фах. зб. наук. пр. ХРІДУ НАДУ – 2015. – Вип.3(50) – С.140-149. 28. Глущенко Ю. А. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення / Ю. А. Глущенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ.–2015. – Вип.4(27) – С.244-255. 29. Глущенко Ю. А. Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – К. : ІзВРУ. – 2016 – № 6. - С. 122-128. 30. Глущенко Ю. А. Организация межбюджетных отношений в контексте развития территорий : мировой и украинский опыт / Ю. А. Глущенко // Вестник АГУПКР. – 2016. – № 22. С.112-124. 31. Глущенко Ю. А. Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні / Ю. А. Глущенко // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип.4 –. С. 100 – 106.