ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ КЕРІВНИЦТВОМ АСАМБЛЕЇ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та Виконавчий директор Президії Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Постнекласичні інтенції соціогуманітарного пізнання», що  відбулася 27 квітня 2017 року в Міжрегіональній академії управління персоналом (далі – МАУП) та виступили з доповіддю на тему: «Філософія життя та її широке звернення до проблем існування людини».

Конференція проводилася в межах теми науково-дослідної роботи кафедри філософії МАУП «Формування ціннісно-смислових орієнтирів існування людини в сучасному суспільстві: роль культури та філософії».

На конференції були представлені доповіді науковців, представників органів державної влади, громадських діячів, студентів, аспірантів, молодих викладачів.

Наголошуючи на актуальності наукового зібрання, учасники звернули увагу на різноманітні підходи до проблеми співвідношення природничого та соціогуманітарного знань:було виявлено ряд проблем, що постають на шляху до єдності природничих та соціогуманітарних наук і показано можливості їх вирішення, у контексті постнекласичної науки.

Значна увага в дискусіях була присвячена міждисциплінарності та взаємодії різних дисциплін у комплексних дослідженнях, що окреслює можливість досягнення єдності природничого і соціогуманітарного знання.

У ході заходу обговорено питання синергетичного підходу, що дозволяє методологічно осмислити ряд концептів постнекласичної науки (хаос, біфуркація, нелінійність тощо), що є актуальними у соціогуманітарних науках.

За результатами конференції, буде підготовлений збірник матеріалів тез доповідей.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://maup.com.ua/