kravchenko

Kravchenko Julia Petrovna

Institute of Public Administration and Research in Civil Defense (Associate Professor of Public Administration in Civil Defense)
Grishchenko

Grishchenko Irina Nikolaevna

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
shvets

Kovalchuk Veronika Gennadiyivna

National Aerospace University. ME Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"
shved

Shvedun Victoria Alexandrovna

National Aerospace University M.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"
vaganova

Vahanova Liudmyla Vasylivna

Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law
Topalova

Topalova Elzara Khalilovna

Kherson National Technical University, Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government