Штырев

Shtyrev Alexander Nikolaevich

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor

Black Sea National University named after Petro Mohyla

Ukraine, Nikolaev

Mechanisms of formation of the ethical infrastructure of public administration - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2011

- ,

Ethics of public administration, ethics of public service, financial aspects of decentralization
  1. Основи державного управління та місцевого самоврядування : конспект лекцій з дисципліни «Основи державного управління та місцевого самоврядування» / О. М. Штирьов, С. П. Тимофєєв., В.С. Фуртатов. – Миколаїв : 2014. – 114 с.
  2. Важливість євроатлантичної інтеграції у створенні в Україні системи колективної безпеки та оборони під час гібридної війни з Російською Федерацією : колективна монографія / заг. ред. М.О. Багмета, С.Ф. Джерджа, В.М. Ємельянова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 96 с.
  3. Shtyrov, O., & Hirzhev, A. (2018). Сутність механізму державного управління процесом створення спроможних громад. Публічне управління та регіональний розвиток, (1), 177-193. https://doi.org/10.26693/pard2018.01.03
  4. Shtyrov, O., & Shudra, O. (2018). Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління. Публічне управління та регіональний розвиток, (1), 194-209. https://doi.org/10.26693/pard2018.01.05
  5. Штирьов О. М. Світова практика здійснення внутрішнього аудиту в державному органі. Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 278. – Т.290. Державне управління. 2017. – С. 66-71.
  6. Штирьов О. М. Особливості функціонування Статутів локальних громад країн європейського союзу. Науково-методичний журнал. – Вип. 278. – Т.290. Державне управління. 2017. – С. 89-94.