shved

Shvedun Victoria Alexandrovna

Doctor of Science in Public Administration, Professor

National Aerospace University M.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"

Ukraine, Kharkiv

Formation and distribution of the advertising budget of the pharmaceutical company - 08.00.04 - economics and management of enterprises (by type of economic activity), 2010

Mechanisms of state regulation in the field of advertising in Ukraine - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2017

Mechanisms of state management of advertising activity Mechanisms of public administration in the tourism industry Public administration in the field of civil protection Risks in public administration
  1. 1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129. 2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97. 3. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90. 4. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177. 5. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україна в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 250 с. 6. Shvedun V. Assessment of Ukraine’s national security taking into account practical experience of the EU countries / V. Shvedun // East European Scientific Journal. – 2016. – № 11(15). – Vol. 2. – P. 119–123. 7. Шведун В. О. Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості недотримань рекламного законодавства / В. О. Шведун, С. В. Хламов // Актуальні проблеми економіки – 2016. – № 10 (184). – С. 389–396. 8. Shvedun V. O. The role of international trade relations in implementation of the EU Common Foreign and Security Policy / V. O. Shvedun // Virtus. 2017. - № 11. – P. 276 – 278. 9. Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2017. - 154 с. 10. Шведун В.О., Ахмедова О.О. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг/ Шведун В.О., Ахмедова О.О. // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1(8). – С. 219–224. 11. Шведун В.О., Надьон О.В. Державна система забезпечення кібербезпеки: особливості формування та впровадження/ Шведун В.О., Надьон О.В. // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 308–312.