Timofeev

Timofeev Sergey Pavlovich

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor

Institute of Public Administration. Black Sea National University named after Petro Mohyla

Ukraine, Nikolaev

Improving the mechanisms of state regulation of ethno-national relations in Ukraine - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2013

- ,

mechanisms of interaction of the public with administrative bodies, state administration of ethno-national relations, mechanisms of regulation of ethno-national relations, state ethnopolitics, problematic issues of modern society.
  1. Теоретико-методологічні основи державного управління: Навчальний посібник / О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, Г.В. Коваль., С.П. Тимофєєв, B.C. Фуртатов. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.
  2. Основи державного управління та місцевого самоврядування : конспект лекцій з дисципліни «Основи державного управління та місцевого самоврядування» / О. М. Штирьов, С. П. Тимофєєв., В.С. Фуртатов. – Миколаїв : 2014. – 114 с.
  3. Наукові пропозиції по забезпеченню імплементації європейських стандартів в Україні: / За редакцією М. О. Багмета, М. В. Орленко, С. П. Тимофєєва. Депонована монографія. – Київ: Державна науково-технічна бібліотека України. – 2015. – 311 с.
  4. Тимофєєв С.П. Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів публічної влади / С.П. Тимофєєв, Ю.Д. Болгак // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 242. Т. 254. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 114-120.
  5. Тимофєєв С.П. Роль паблік рілейшнз у функціонуванні органів місцевого самоврядування / С.П. Тимофєєв, К.В. Малишева // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 255. Т. 267. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 158-164.
  6. Тимофєєв С.П. Теоретико-методологічні засади контролю органів місцевого самоврядування / С.П. Тимофєєв, І.В. Домущей // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 293. – Т. 305. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2017. – С. 55-60.