Малікіна

Malikina Oksana Anatolievna

Scientist

Black Sea National University named after Petro Mohyla

Ukraine, Nikolaev

- ,

- ,

the organization of management activities, the role and place of the public in the processes of territorial planning and development, reforming the professional and communicative culture in the public administration of Ukraine, ways of reforming the state authorities
  1. Малікіна О.А. Адміністративні послуги: сутність ознаки, класифікація та місце в системі державного управління” «Наукові праці. Серія Державне управління» вип. 233 т.235. 2014 р. С. 56-61
  2. Андріяш В.І., Малікіна О.А., Бізікова Т.В. Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 255. – Т.267. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – C 6-13.
  3. Багмет М.О., Малікіна О.А. Фактори впливу на формування соціокультурної поведінки державних службовців в умовах децентралізації як вагомої складової національної безпеки України Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 286. – Т.298. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. С.36-42
  4. Малікіна О.А. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування. Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 293. – Т.305. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 12-15.
  5. Малікіна О. А. Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України // Науковий журнал: Публічне управління та регіональний розвиток. Public administration and regional development academic journal. issn: 2616-6216 https :// pard.mk.ua, №1.2018 р. с. 66-84. (співавтори Багмет М. О., Хоржевська І. М.,).