Козлова

Kozlova Lyudmila Vasylivna

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor

Institute of Public Administration. Black Sea National University named after Petro Mohyla

Ukraine, Nikolaev

Mechanisms of formation of the state policy in the sphere of protection of national commodity producers in Ukraine - 25.00.02. - mechanisms of public administration, 2010

- ,

Public Administration Reforms, State Policy Analysis, Strategic Management, SMART Concepts in Public Administration, Peculiarities of City Management, Migration Processes in Ukraine and in the World
  1. Козлова Л. В. Особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування // Наукові праці. Серія «Державне управління». – Вип. 202. – Т. 214. – Серія «Державне управління». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.127-130.
  2. Козлова Л.В. Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.223. – Т.235. – Серія «Державне управління». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.40-44.
  3. Козлова Л.В. Визначення суб’єктів міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб.наук.пр. Серія «Управління». – 2014. – вип.2. – С.409-416.
  4. Козлова Л.В. Фактори, що визначають шляхи вдосконалення управління регіональною соціальною інфраструктурою в Україні // Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2015. - №1 (12). – С.96-102.
  5. Козлова Л.В. Характер структурних зв’язків в контексті загальнокомунікативної моделі органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : зб.н.пр. ОРІДУ НАДУ. – 2014. – Вип.1 (57). – с. 151-154.
  6. Козлова Л. Особенности города как административной единицы в контексте управления социальной инфраструктурой // Consolidarea administratiei publice locale: Instrumente si mecanisme, conferinta intertationala stiintifico-practica (3-4- desembre, 2015, Chisinau) / com.org.: Groza Andrei. – Chisinau, 2015. – p.48-55.