borinska

Borynska Olga Leonidovna

Associate Professor at the Department of International Relations and International Information

Interregional Academy of Personnel Management

Ukraine, Kiev

The Role of Elections in the Process of Political Transformation of post-Soviet Countries - 23.00.02 – political institutions and processes, 2010

- ,

Non-Government Organizations, Internal and Foreign Politics in Central and Eastern European Countries
  1. 1. Боринська О.Л. До питання швидкого та якісного читання як вимоги сьогодення / О.Л. Боринська // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (23 вересня 2020 р.) / за заг. ред. І. А. Семенець-Орлової. – К.: МАУП. – 2020. – С. 17-19. 2. Боринська О.Л. Роль міжнародних неурядових організацій у демократизації виборчого процесу / О.Л. Боринська // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. редакцією Ігоря Толоки. – К.: ВІКНУ, 2019. – С. 226-227. 3. Боринська О.Л. Аналіз напрямів впливу громадсько-політичних організацій на виборчий процес в Україні / О.Л. Боринська // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – Вип. 9: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)” / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. — С. 98-99.