ЩОДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІКА БЕЗ КОРДОНІВ: ІНТЕГРАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» (КАУНАС, ЛИТВА)

image_21Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна взяли участь у роботі  Міжнародної наукової конференції «Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, транскордонне співробітництво», що відбулася 26 серпня 2016 року в Університеті Вітаутаса Великого (Каунас, Литва) та виступили з доповіддю на тему: «The essence and content of the innovative development of the enterprise».

Участь у конференції взяли більше 100 учасників з різних країн, серед яких педагогічні працівники, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій і т.д.

Значну увагу в ході дискусій приділено питанням глобальної економіки, міжнародних економічних відносин, стратегічного управління формуванням людського капіталу, проблем менеджменту та маркетингу, в нових умовах господарювання, транскордонного співробітництва та регіональної економіки,  та ін.

В цілому, захід покликаний сприяти розвитку економіки та управління національним господарством, а, також, модернізації національних моделей економічних систем, в цілому.

Доповіді учасників пленарного та секційних засідань будуть розміщені у збірнику тез за результатами конференції.