Міжнародна науково-практична конференція «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах»

Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь в щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах», що відбулася 19 квітня 2016 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України  та виступили з доповіддю на тему: «Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму вирішення правових проблем демократизації суспільства».

Конференція організована з метою поглиблення теоретико-методологічних підходів розвитку правового прогресу в Україні, в контексті теорії і практики сучасного конституціоналізму, актуальних питань вітчизняного конституційного процесу та державного управління.

         З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Баулін Юрій Васильович голова Конституційного суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України; Селіванов Анатолій Олесандрович постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України; Копиленко Олександ Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,  академік НАПрН України; Іванченко Оксана Павлівна – заступник Міністра юстиції України; Гулько Борис Іванович – голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Заслужений юрист України; Луспеник Дмитро Іванович – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

Примітною рисою цієї конференції стало не тільки те, що вона була організована із залученням народних депутатів України, представників державних органів, громадських діячів, відомих вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків – правознавців, політологів, соціологів, економістів, але й, головним чином, те, що її учасники значну увагу приділили нагальним для суспільства, для пересічних громадян, практичним аспектам забезпечення правового прогресу в різних галузях життєдіяльності суспільства.

         Учасники конференції працювали у 7-и секціях за такими актуальними тематичними напрямами:

  • теорія та історія держави і права, канонічного права, філософії права, історії правових і політичних учень;
  • кримінальне та кримінально-процесуальне право, кримінологія, криміналістика, кримінально-виконавче право;
  • цивільний процес, сімейне право, право інтелектуальної власності, трудове право, права соціальне забезпечення;
  • конституційне право, адміністративне право, фінансове право;
  • господарське право, аграрне право, екологічне право, підприємницьке право;
  • міжнародне право: публічне, приватне, гуманітарне;
  • методика викладання правознавства, політології.

         Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися на офіційному сайті: http://idpnan.org.ua/