ВІТАННЯ

Обложка Публічне урядування 2

Шановні колеги!

 

18.04.2017 Експертна рада Міністерства освіти і науки України з державного управління внесла збірник «Публічне урядування» до Переліку фахових з державного управління.

Вітаю колектив редакції та запрошую авторів до активної співпраці.

З повагою,

Головний редактор,

завідувач кафедри публічного адміністрування 

МАУП,

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління,

Голова спеціалізованої вченої ради щодо захисту кандидатських дисертацій з державного управління МАУП,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України         Є.О. Романенко