zagruzhennoe_1_105-320x217

Гаман Петро Ілліч

Доктор наук з державного управління, доцент

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна, Київ

Державна політика екологобезпечного розвитку економіки в трансформаційний період - 25.00.02 – механізми державного управління, 2005

Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону - 25.00.02 – механізми державного управління, 2009

державне управління в умовах надзвичайних ситуацій, цивільна оборона, цивільний захист, державна політика, система, структура, надзвичайна ситуація, безпека