Верба

Верба Светлана Николаевна

Старший преподаватель кафедры местного самоуправления и регионального развития

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы

Украина, Киев

- ,

- ,

Экономика и управление, публичная политика, кадровая политика
  1. Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.208. Вип.196.
  2. «Міграційні процеси в Україні: проблеми, причини та наслідки для держави» : Публічне управління та регіональний розвиток, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, №5
  3. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Миколаївській області / Ємельянов В.М., Верба С.М. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 147. Вип.135
  4. Державне управління. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, – С. 60-65
  5. Деякі аспекти кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Миколаївській області:// Наукові праці. Серія "Державне управління"; випуск 145, том 157, ЧДУ ім. Петра Могили, с. 39-45