14 червня 2018 року в Національному агентстві України з питань державної служби відбувся Всеукраїнський семінар-нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «Державне управління»

Головна

 

 

14 червня 2018 року в Національному агентстві  України з питань державної служби відбувся Всеукраїнський семінар-нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «Державне управління».

Національне агентство України з питань державної служби як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах активно долучається до розв’язання  актуальних питань, що стосуються реформування освітньо-наукової галузі, зокрема підготовки кадрів вищої кваліфікації із державного управління.

У вітальних промовах учасників заходу пролунали слова про те, що, в умовах реформування публічного адміністрування в Україні, особливого значення набуває впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему діяльності спеціалізованих вчених рад, удосконалення основних критерії оцінки науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника.

Під час заходу було обговорено важливі питання щодо розвитку науки державного управління, в цілому, необхідності освоювати європейські методи інноваційного розвитку, удосконалення процесу формування підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації з державного управління. Присутні відзначили, що сьогодні в Україні пріоритетними стають питання пов’язані із діяльністю спеціалізованих вчених рад, визначенням спеціалізації наукових досліджень, актуалізацією тематики дисертаційних робіт та забезпеченням їх цільового характеру.

Учасники заходу обговорили основні підходи щодо реформування системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в контексті прийняття нового закону України “Про вищу освіту”. Зокрема, йшлося про здобуття ступеня доктора філософії та підготовку за відповідними освітньо-науковими програмами, а також про потребу в розробленні підзаконних актів для забезпечення можливості здійснення підготовки докторів філософії та проведення захистів дисертацій у спеціалізованих вчених радах з дотриманням нормативно встановлених вимог.

Від Асамблеї участь у науковому зібранні взяв Голова спеціалізованої докторської вченої ради з державного управління МАУП, Проректор МАУП Романенко Євген Олександрович, який привітав учасників та зазначив, що зростання складності державних та управлінських завдань, що вирішуються сучасним суспільством, формування нових систем і типів управління, активізація теоретичних і практичних розробок та рішень в управлінській сфері актуалізують питання формування та забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування освітньої діяльності, контролю за дотриманням ліцензійних умов, акредитації освітніх програм тощо.

Обрані напрями семінару-наради сприяли плідним дискусіям, обміну думками з питань використанням ефективних новітніх методів і технологій управління та надали реальну можливість для подальшого розвитку галузі державного управління в Україні.