Організовується черговий етап міжнародного стажування, Чехія (дистанційно), тривалість – 180 годин (6 ЄКТС)

Шановні колеги!
З 08 лютого 2023 р. по 07 квітня 2023 р., за сприяння громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” організовується черговий етап міжнародного стажування «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» («Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід Чехії») на базі Міжнародного економічного інституту , Чехія (дистанційно), тривалість – 180 годин (6 ЄКТС).
Заявки на участь приймаються до 07 квітня 2023 р.
Стажування організовується у рамках роботи видавничої групи “Наукові перспективи” для педагогічних і науково-педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом із зарубіжними колегами з питань сучасних аспектів модернізації публічного адміністрування, права, економіки, медицини, психології та інших галузей наук на основі інноваційних технологій.
За результатами стажування, слухачам будуть видані Сертифікати.
Детальніше із інформацією можна ознайомитися за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/internship
Запрошуємо до наукової співпраці.
Інформаційно: сертифікат про проходження стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у країні, яка входить до Європейського Союзу для здобуття вчених звань доцента, професора і старшого дослідника згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого
Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13.

З повагою,
Президент Є.О. Романенко

Директор Видавничої групи “Наукові перспективи” І.В. Жукова