Новый-рисунок-2

Natalia Vyktorovna Pyrozhenko

PhD in Public Administration

Associate Professor of the Dept. of Public Administration and Local Self-Government of Odessa Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, expert of public procurement of the organization «Odessa Public Institute for Social Technologies»

Ukraine,

(Українська) Механізм формування кадрового потенціалу державної служби України - (Українська) 25.00.02 – механізми державного управління, (Українська) 2007 рік

- ,

(Українська) Стратегічне планування, державні закупівлі, державно-приватне партнерство.
 1. Проблеми визначення учасників громадського сектору та їх правового статусу // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 1(29) – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 4–12.
 2. Розвиток механізмів соціального партнерства на рівні регіонів через надання соціальних грантів // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: Матеріали щорічної загальноінститутської науково-практичної конференції. 31 жовтня 2006 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 181–184.
 3. Роль неурядових непідприємницьких організацій у становленні соціальної держави: міжнародний досвід // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС: Зб. статей за результ. наук.-практичн. конф. 9 лютого 2007 року, м. Одеса / за ред. В.М.Кривцової, Д.В.Ягунова // ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: Фенікс, 2007. – 274–279.
 4. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.
 5. Давтян С.Г., Піроженко Н.В., Саханенко С.Є. Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України: Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією С.Є.Саханенка. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 230 с. – 15,1 о.в.а. – 100 прим..
 6. Феномен соціальної відповідальності бізнесу: теоретичний та історичний аспекти // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 1 (37). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 7. Міжсекторне партнерство як чинник ресурсного забезпечення розвитку регіону // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 2 (38). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 8. Міжсекторне стратегічне партнерство як механізм мобілізації регіональних ресурсів в процесі розробки і реалізації стратегії розвитку території // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 3 (39). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 9. Роль та місце відносин міжсекторного партнерства в процесі розробки та реалізації стратегії регіону // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. – Т. 1. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,3 о.в.а.
 10. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.
 11. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.