Новый-рисунок-1

Kozlovsky Yevgeny Viktorovich

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor

Kyiv National University of Culture and Arts, Associate Professor, Department of International Tourism

Ukraine, Kiev

State regulation in the field of tourism: formation and development in Ukraine - 25.00.02, 2008

- ,

public administration, legal regulation, tourism, information technologies
  1. 1. Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : “Центр учбової лiтератури”, 2015. – 272 с. 2. Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм: Наук. зб. – К. : Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164. 3. Козловський Є.В. Правове регулювання договірних відносин між туристичним підприємством і споживачем туристичних послуг // Географія та туризм: Наук. зб. – К. : Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – С. 16-25. 4. Козловський Є.В. Співробітництво України та Всесвітньої туристичної організації як один з інструментів реалізації державної туристичної політики // Публічне урядування : збірник. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – № 3(4). – С. 72-80. 5. Козловський Є.В. Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних формальностей // Публічне урядування : збірник. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – № 4(5). – С. 101-109. 6. Козловський Є.В. Основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації як спеціалізованої установи ООН [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1030. – Заголовок з екрану. 7. Козловський Є.В. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1061. – Заголовок з екрану.