29 листопада 2018 р. у МАУП відбулася звітня науково-практична конференція «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України» (політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми)», присвячена 30-річчю МАУП

Картинки по запросу конференція

Президент Асамблеї  Романенко Євген Олександрович очолив  організаційний комітет звітної науково-практичної конференції «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України»  (політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми)», присвяченій 30-річчю МАУП, яка відбулася  29 листопада 2018 р. в МАУП.

За роки свого існування МАУП став найбільшим  недержавним економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти із 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями.

Метою конференції стало проведення широкої наукової дискусії з питань розвитку нових концептуальних підходів та з поглиблення досліджень теоретико-методологічних основ становлення української державності, узагальнення багатоаспектної соціальної практики.

У своїх виступах науковці порушували питання  організації  та функціонування органів влади, проведення комплексу  реформ, які  мають  забезпечити системну модернізацію країни шляхом впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду  реалізації  державного  управління тощо.

Учасники заходу висловлювали думки щодо формування  нових  відносин  влади і громадянського суспільства, які активізують пошук адекватної політичної стратегії, відповідних структур та комунікацій.

В цілому, актуальність обраної тематики конференції слугувала плідним підґрунтям для обміну думками науковцями та формування нових наукових і практичних досліджень.