28 вересня 2018 року в МАУП відбувся міжнародний науковий семінар «Українські наукові видання: сучасний стан та перспективи розвитку»

_DSC0002

28 вересня 2018 року  в Міжрегіональній Академії управління персоналом (далі – МАУП) відбувся міжнародний науковий семінар «Українські наукові видання: сучасний стан та перспективи розвитку». Організували семінар МАУП та Видавничий дім «Інтернаука». Семінар пройшов під науковим керівництвом Президента Асамблеї Романенка Євгена Олександровича.

На семінарі були присутні керівництво Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів України, міжнародні фахівці науково-видавничої справи, головні редактори та члени редакційних колегій наукових видань, співробітники наукових бібліотек та репозитаріїв, слухачі, аспіранти, докторанти і науково-педагогічні працівники МАУП та інших вищих навчальних закладів.

Зі вступним словом до учасників наукового семінару звернувся Ректор МАУП, доктор юридичних наук, професор Курко М.Н. Він відзначив, що проведення такого роду наукових заходів є важливим для розвитку наукового потенціалу вітчизняних видань та їх інтеграції у світовий науковий простір.

Відкриваючи захід, Проректор МАУП, доктор наук з державного управління, професор Романенко Є.О. представив присутнім почесних гостей заходу та зазначив, що в Україні за останні два роки відбулися суттєві зміни у сфері вищої освіти. Одним з чинників, що зумовив модернізацію цієї сфери є адаптація вітчизняних наукових видань до міжнародних стандартів. Важливою новацією, що викликала обговорення, дискусії у науковій спільноті стали прийняття Наказу МОН № 32 “Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України”, питання плагіату та боротьба з ним, а, також, практичні аспекти присвоєння DOI тощо. Саме тому проведення наукового семінару, в першу чергу має на меті підвищення компетентнісного рівня науковців, спеціалістів видавничої справи в Україні, як результат узагальнення досвіду міжнародних та вітчизняних фахівців з питань розвитку освіти і науки та сприяння його поширенню на семінарах, у ЗМІ.

Рейчел Ламмі (Великобританія) Директор департаменту інформаційного розвитку Реєстраційного агентства Crossref розповіла про правила, особливості та важливість присвоєння ідентифікатора цифрових об’єктів (DOI) науковим публікаціям. Акцентувала увагу на міжнародних ресурсах, які надають користувачам наукової інформації швидкий і легкий доступ до поточного статусу контенту, тобто дають можливість дізнатися, хто цитує їх контент і посилається на нього.

Доповідь Золковера А.О. Голови Редакційої ради Видавничого дому “Інтернаука” була присвячена питанням розвитку електронної інфраструктури взаємно цитованості наукових публікацій.

Чаплай І.В., Заступник головного редактора збірника «Публічне урядування» у своїй доповіді висвітлила питання щодо просування вітчизняних видань у міжнародні науко метричні бази, вимог відповідності журналів міжнародним стандартам оформлення публікацій тощо.

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук Федоренко В.Л. розповів про потенціал судової експертизи для виявлення неправомірних запозичень у наукових публікаціях, особливості нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівнях. Висвітлив проблеми інтелектуальної власності як інструменту розвитку науки в Україні.

Радченко О.В. Головний редактор журналу World of Politics, Society, geography: Scientific journal of Pomeranian University in Słupsk (Поморська Академія в Слупську, Польща) висвітлив питання реєстрації та особливостей функціонування наукових видань у Польші з метою розробки та підтримки міжнародної інфраструктури наукових комунікацій.

Доповідь завідувача сектору інформетрії та сприяння публікаційній активності науковців Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» Зубченко Н.І. була присвячена загрозам хижацьких наукових видань та як не стати їх жертвою.

Присутніх цікавили відповіді на питання щодо публікації наукових статей англійською мовою, а також використання внутрішніх і глобальних ідентифікаторів статей для забезпечення їх обліку та навігації в науково-інформаційному електронному середовищі.

Формат наукового заходу дозволив усім учасникам обмінятися думками з приводу шляхів розв’язання піднятих проблем та виробити спільні погляди на перспективу підвищення рейтингу вітчизняної науки та науковців.

 

_DSC0008

 

 

_DSC0013

 

 

_DSC0028

 

 

 

_DSC0017

 

_DSC0016

 

 

_DSC0010