23-25 жовтня 2019 р. Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління виступила співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції «Членство в СОТ: перспективи наукових досліджень та міжнародного ринку технологій», яка відбулася у Ванкувері (Канада)

 

23-25 жовтня 2019 р. Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління виступила співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції «Членство в СОТ: перспективи наукових досліджень та міжнародного ринку технологій», яка відбулася у Ванкувері (Канада). Від Асамблеї участь прийняли її Президент Євген Романенко, Виконавчий директор Президії Ірина Жукова та доцент кафедри публічного адміністрування МАУП Олександра Марушева. Організувала конференцію Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан). Під час конференції представники багатьох галузей науки із різних країн світу обговорювали питання глобалізації суспільних відносин і посилення взаємодії країн між собою, особливо, у вимірі торгівлі. Учасники конференції приділили значну увагу проблемам зв’язку між торгівлею та зайнятістю населення. Зазначалося, що, з одного боку, торгівля може стимулювати створення нових робочих місць, а з другого – конкуренція, породжена імпортом, може чинити тиск на виробників та спровокувати звільнення працівників. Надавалися пропозиції щодо здійснення поглибленого наукового аналізу торговельних режимів країн членів СОТ, що  надало б можливість враховувати зміни та тенденції економік та, що могло б стати міцним підргрунтям розширення експортних можливостей компаній, захисту їх інтересів на зовнішніх ринках.

За результатами конференції буде опублікований збірник наукових праць. Збірник буде розміщений на сайті Регіональної Академії Менеджменту: http://www.regionacadem.org