13 травня 2021 року відбулися Загальні збори громадської наукової організації “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління”!

PHOTO4

13 травня 2021 року відбулися Загальні збори громадської наукової організації “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління” (далі – ГО “ВАДНД”). Загальні збори було проведено в онлайн форматі на платформі Zoom. На Загальних зборах ГО “ВАДНД” були присутні уповноважені делегати від Відокремлених підрозділів ГО “ВАДНД” у кількості 11 (одинадцяти) осіб, що складає 65 % від зареєстрованих у встановленому законодавством порядку відокремлених підрозділів ГО “ВАДНД”.

Відкрив Загальні збори Євген Олександрович Романенко, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України.

Простою більшістю голосів присутніх делегатів на Загальних зборах було обрано Президентом ГО “ВАДНД” – Євгена Олександровича Романенка. Також, за поданням Євгена Олександровича Романенка було затверджено Першим Віце-президентом ГО “ВАДНД” – Ольгу Мстиславівну Руденко, докторку наук з державного управління, професорку, а Другим Віце-президентом ГО “ВАДНД” –  Олега Андрійовича Дєгтяра, доктор наук з державного управління, доцента (Протокол № 12 від 13 травня 2021 року Загальних зборів ГО “ВАДНД”).

Актуальним для присутніх був виступ Ірини Віталіївни Жукової – виконавчого директора ГО “ВАДНД”, кандидатки наук з державного управління, доцентки щодо проведеної роботи ГО “ВАДНД” у 2020 році та перспектив роботи ГО “ВАДНД” у 2021 році.

Різноманітно і змістовно було презентовано інформацію про премії та інші нагороди ГО “ВАДНД”, а, також, членські внески.

У цілому, Загальні збори пройшли плідно та результативно, а їх учасники висловили побажання щодо періодичного проведення подібних заходів.