ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ» (м. Одеса, 20 травня 2016 р.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович,  учений секретар Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна та Голова Відокремленого підрозділу Асамблеї у Одеській області – Драгомирецька Наталія Михайлівна прийняли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ:  ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ», що відбулася 20 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Конференція організована кафедрою філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з метою конструктивного обговорення проблем суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіонів, у контексті децентралізації влади і, як результат, узагальнення та розповсюдження наукових і практичних напрацювань щодо питань державного управління й регулювання регіональним розвитком із врахуванням історичної спадкоємності.

Примітною рисою цієї конференції стало не тільки те, що вона була організована із залученням науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, засобів масової інформації, але й, головним чином, те, що її учасники значну увагу приділили, нагальним для суспільства, для пересічних громадян, практичним аспектам розробки рекомендацій і пропозицій для суб’єктів державного управління щодо забезпечення сталого розвитку регіонів.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Філософія державного управління щодо суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіонів: зарубіжні та вітчизняні тенденції.
  2. Теоретичні, методологічні та організаційно-правові аспекти державного управління суспільно-політичним та соціокультурним розвитком регіонів.
  3. Роль державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників виборних органів, громадськості, бізнесу у розробці суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіонів в умовах викликів сьогодення.

Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися на офіційному сайті: http://oridu.odessa.ua/

20.05.2016 Одесса 20.05.2016 3
 

20.05.2016 2

 

20.05.2016 1