Інформуємо, що продовжено набір статей в № 5 (25) – грудень 2020 англомовного фахового (категорія Б) збірника з державного управління «Публічне управління»!

mceclip0

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що продовжено набір статей в № 5 (25) – грудень 2020 англомовного фахового (категорія Б) збірника  з державного управління  «Публічне управління»!

У збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління.

Інформація щодо збірника на сайті: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

Кінцевий термін подачі статей – 25 листопада 2020 р.

Запрошуємо до розміщення статей у виданні.

З повагою,

Головний редактор                                       Є.О. Романенко