ЩОРІЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (м. Київ, 27 травня 2016 року)

253216227 травня 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ».

Від ГО «ВАДНД» у заході взяли участь Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович, Перший Віце-Президент – Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна, а, також, науковці, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, засобів масової інформації та ін.

Метою конференції стало залучення науковців та практиків до обговорення актуальних питань функціонування державної служби, формування та реалізації державної політики в Україні в контексті новітніх викликів.

Відкриваючи роботу науково-експертного зібрання, модератор заходу, перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент Анатолій Савков зазначив, що слабкість державно-управлінських інститутів позначається в низці найсуттєвіших причин, що чинять перепони соціально-економічній і політичній модернізаціям країни. Змінити ситуацію на краще нині покликані давно вже назрілі адміністративна реформа і реформа державної служби. При цьому, з урахуванням євроінтеграційних процесів України, слід максимально ефективно використати відповідний досвід країн Європейського Союзу, значною мірою, адаптувавши його до вітчизняних реалій.

Керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг подякував Національній академії за тематику проведення конференції, де обговорюються важливі проблеми розвитку державної служби. Сьогодні, за словами Даніеля Зайберлінга, головною проблемою сучасного етапу реформування державної служби в Україні стає концептуальний вибір моделі адекватного механізму управління реформою і її  побудова. Даніель Зайберлінг висловив сподівання щодо поглиблення співпраці у майбутньому.

Завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Владислав Федоренко привітав учасників конференції і акцентував увагу на недосконалості законодавчої бази, яка не надає кадровим процесам правової обґрунтованості, врегульованості та захищеності, соціального забезпечення персоналу державних службовців.

Перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Олександр Сушинський окреслив такі проблеми державної кадрової політики: «По-перше, має місце невідповідність кадрів вимогам трансформаційних процесів у державі, оскільки значна частина наявного кадрового корпусу нездатна аналізувати, розробляти, відстоювати, реалізовувати, вчасно коригувати управлінські рішення, відповідати за доручену справу, повною мірою. По-друге, недосконалість законодавчої бази, яка не надає кадровим процесам правової обґрунтованості, врегульованості та захищеності, соціального забезпечення персоналу. По-третє, відсутність стратегічного управління підготовкою та, по-четверте, наявність розриву, певного професійного вакууму між поколіннями кадрового корпусу державного управління».

У ході роботи сесій, круглих столів, дискусійних панелей порушено питання реформування системи державної служби в Україні, що полягає у спрямуванні діяльності органів виконавчої влади на розроблення і запровадження нових правових засад, організаційних і процедурних складових системи державної служби та заходів стосовно вдосконалення кадрового забезпечення державного управління, визначення конкретних заходів щодо подальшого реформування системи державної служби, їх виконавців і строків запровадження, зокрема з урахуванням реалізації кроків щодо наближення державної служби України до стандартів, властивих країнам-членам Європейського Союзу. Окрему вагу було приділено створенню правових, організаційних та фінансових засад державної кадрової політики , які належить втілювати на практиці, по суті, в усіх сферах життя українського суспільства.

За результатами роботи щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” заплановано випуск збірника тез.

Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися на офіційному сайті: http://www.academy.gov.ua/

00001_s00002_s00004_s00005_s00008_s00012_s00018_s