Щодо участі у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект»

big-NADU_logo_1

 

Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна взяли участь у роботі

Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект», що відбулася 03 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України.

В межах конференції, були проведені дискусійні панелі на теми:

  1. Комунікативна складова публічної політики.

  2. Комунікативні аспекти правового регулювання публічного управління та адміністрування.

  3. Комунікативна компетентність державних службовців, у контексті стратегічного управління та адміністрування.

  4. Ефективна комунікація в сфері регулювання економічного розвитку.

  5. Особливості комунікації у процесі формування та реалізації кадрової політики.

  6. Комунікативні інструменти забезпечення національної безпеки.

  7. Мовна комунікація в професійній діяльності публічних управлінців.

Учасники заходу  підкреслили важливість розвитку саморегулювання засобів масової інформації (далі – ЗМІ), що відповідають перед громадянами за якість наданої інформування. Важливим є завдання визначення оптимальних умов впливу ЗМІ на формування національної свідомості громадян України як основи консолідації суспільства, на підставі дослідження сучасного стану функціонування вітчизняних ЗМІ, особливостей реалізації державної інформаційної політики, в сучасних умовах.

Було обговорено актуальні проблеми впливу ЗМІ на створення у суспільстві відповідної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій, визначено напрями діяльності органів державної влади щодо забезпечення повноцінного функціонування ЗМІ, як чинника формування національної свідомості, в умовах глобалізаційних процесів.

Свіжа інформація про стан та тенденції розвитку комунікативного аспекту професійних компетентностей державних службовців в Україні сприятиме підвищенню кваліфікації спеціалістів, забезпеченню широких можливостей для налагодження системної співпраці з організаціями, напрямком діяльності котрих є публічне управління, з метою налагодження ділових контактів з ними.

В цілому, робота конференції була динамічною і сприяла плідним дискусіям та обміну думками. Учасникам та гостям заходу вдалось налагодити низку ділових контактів задля обміну досвідом, розширення фахових зв’язків і ділових стосунків, поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а, також, натхнення у науковій та інноваційній діяльностях.

Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного управління в Україні.

Доповіді учасників будуть розміщені у збірнику тез за результатами конференції.

Детальніше про захід Ви можете дізнатися на офіційному сайті: http://www.academy.gov.ua/

 

00001_s

 

00003_s

 

00004_s

 

00006_s

 

00007_s