Щодо участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы глобализации»

Copy_of_green_economy_graph_earth29 серпня 2016 року Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы глобализации», яка відбулася в м. Салоніки, Греція, та виступили з доповіддю на тему: «Essence and procedure of development of the product strategy».

         Конференція організована редколегією журналу: «Економіка і фінанси», за участю: Університету Жиліна (Словаччина), Краківського університету економіки (Польща), Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м Дніпро, Україна), Уральського державного університету шляхів сполучення (м. Єкатеринбург, Росія), ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, Україна), Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна) та ін.

         Мета конференції: конструктивне обговорення проблем політичного, економічного, соціального та соціокультурного розвитку країн, у світовому контексті, і, як результат, узагальнення та розповсюдження наукових і практичних напрацювань щодо їх вирішення.

         Примітною рисою цієї конференції стало не тільки те, що вона була організована із залученням науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, засобів масової інформації з України, Греції, Канади, Польщі, Німеччини, Австрії, Словаччини та ін., але й, головним чином, те, що її учасники значну увагу приділили, нагальним для суспільства, для пересічних громадян, практичним аспектам розробки рекомендацій і пропозицій для суб’єктів державного управління щодо забезпечення сталого розвитку країн.

         Учасники відзначили, що індикатори сталого розвитку покликані забезпечити обґрунтування критеріїв для прийняття рішень на всіх рівнях влади, що буде гарантувати саморегулювання сталості системи природа-суспільство.

         Дискусії, що відбувалися на конференції, закінчилися висновком, а саме: що сьогодні в світі відсутня єдина загальноприйнята система індикаторів сталого розвитку. Кожна з країн, яка реалізує подібну стратегію, має свій набір індикаторів сталості. В Україні, ж, на даний час, подібні індикатори не систематизовані, що потребує розробки подальших рішень та реалізації відповідних заходів.

         Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися на офіційному сайті: http://conf.at.ua/