Щодо прийняття участі у всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»

ОРІДУ_НАДУ

 

Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович,  учений секретар Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД», що відбулася 28 жовтня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Конференція організована з метою конструктивного обговорення завдань, пов’язаних з імплементацією Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723; з вирішенням, актуальних для українського сьогодення, питань структурного реформування публічного управління; з реалізацією Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до 2017 року, Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 рр., Указів Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» та «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України».

У конференції взяли участь провідні фахівці органів публічного управління України, науковці, викладачі, докторанти та аспіранти вищих навчальних закладів України і закордонних закладів-партнерів, що займаються управлінської проблематикою.

Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми інформатизації суспільства, охоплювала розгляд наступних питань:

1. Розвиток системи регіонального управління, в умовах децентралізації.

2. Регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку.

3. Соціокультурний розвиток територій Південного регіону: історичний досвід та сучасні перспективи.

4. Теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження децентралізації на сучасному етапі.

5. Україна в інтеграційних процесах.

6. Запровадження технологій інформаційного суспільства на регіональному та місцевому рівнях.

7. Проектно-орієтоване публічне управління: теорія та практика.

8. Реформування системи професійного навчання публічних службовців.

9. Державно-правове регулювання в сфері публічного управління.

10. Нові інструменти менеджменту в публічному управлінні.

У рамках конференції висвітлено результати наукових досліджень 2016 року за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування».

Окрема увага була приділена обговоренню проблем та перспектив реформування регіонального управління в Україні та пошуку сучасних механізмів впливу на регіональний розвиток. Стратегічною метою реалізації державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання, гарантованих державою, соціальних та інших стандартів для кожного громадянина, незалежно від місця проживання.

За результатами роботи науково-практичної конференції буде організовано видання тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнатися більше можна на сайті: http://www.oridu.odessa.ua/?fil=news/2016/10/28/000