ХІІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ» (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 р.)

00119 травня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла ХІІІ регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України», в якій взяли участь Президент Асамблеї – Євген Романенко та учений секретар – Ірина Чаплай.

У заході взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, представники політичних партій, громадських організацій,  засобів масової інформації та інші.

На конференції були обговорені найактуальніші питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці та вироблення рекомендацій щодо її покращення.

Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми європейської інтеграції  України, охоплювала розгляд наступних питань:

  1. Європейський Союз: історія, інститути, політика, управління.
  2. Відносини Україна – ЄС в контексті Угоди про асоціацію.
  3. Публічне управління та публічна служба в країнах ЄС: досвід для України.
  4. Україна – НАТО: проблеми та перспективи співробітництва.

Особлива увага була приділена обговоренню завдань інтеграції в Європейський Союз, що об’єктивно потребують від Верховної Ради України енергійних кроків у впровадженні ефективно діючих демократичних процедур, інститутів громадянського суспільства, гарантій свободи особистості і свободи слова. Йдеться про підвищення якості законів, забезпечення більшої стабільності і прозорості законодавства, наближення його до європейських правових стандартів. Не менше значення має і радикальне удосконалення практики застосування законодавства. Пріоритетним для України завданням, у напрямку розвитку демократичних інституцій, є формування життєздатних механізмів громадянського суспільства, в якому народ (через комплексну систему своїх організацій) активно залучатиметься до процесу прийняття політичних рішень, до контролю за діяльністю усіх гілок влади на різних рівнях.

Дізнатися можна більше на сайті: http://www.dridu.dp.ua/