У першій половині 2021 року буде видано 20 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи »-« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць »! Запрошуємо!

IMG_3228

 

У першій половині 2021 року буде видано 20 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи »-« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць », співзасновник якого є партнер Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління – Казахський національний університет імені аль-Фарабі.
На конкурсній основі приймаються наукові роботи  казахською, російською, українською, киргизькою, англійською, німецькою мовами.
Термін здачі статей в 20 номер по 31 грудня 2020 р.
Збірники наукових статей виходять 2 рази в рік.
У липні 2020 вийшов у світ 19 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи »-« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”.
У збірнику опубліковані статті по медіаграмотності і медіаосвіті, PR, комунікаціям, питанням гуманітарних наук. У виданні є спеціальна глава «Наукова творчість молодих», де опубліковані роботи молодих дослідників різних країн.
У 19 номері містяться статті українською, російською, українською та англійською мовами з Казахстану, Киргизстану, Росії, України, Ізраїлю.
Вимоги, що пред’являються до статей:
Тексти обсягом не більше 7 сторінок представляються в електронній версії в редакторі Microsoft Word або в сумісних з ним, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, одинарний інтервал.
Текст повинен бути відредагований і підписаний автором із зазначенням П.І.Б. повністю, ступеня і звання, місця роботи і посади, телефонів, електронної адреси, країни.
Обов’язково додаються: ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовами.
Роботи надсилати на електронну адресу:
[email protected]
[email protected]