триває прийом статей для публікації у збірнику «Публічне урядування» № 2 (17) – березень 2019 р.

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на те, що триває прийом статей для публікації у збірнику «Публічне урядування» № 2 (17) – березень 2019 р. 

Збірник призначений для публікації наукових статей вчених, викладачів, науковців та практиків з державного управління, а, також, аспірантів, здобувачів та студентів.

У 2018 р. збірник “Публічне урядування” внесено до Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, яким присвоєно категорію “Б”.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2017 збірника – 76.39). Повний бібліографічний опис наукових статей збірника представлено в наукометричних базах РІНЦ , КіберЛенінка,  «Україніка наукова», «Джерело».

Більш детальна інформація про збірник за посиланням: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

Будемо раді бачити вас серед авторів та читачів нашого збірника!

З повагою,

Головний редактор,

доктор наук з державного управління, професор,

Заслужений юрист України    Романенко Євген Олександрович