Розпочався прийом статей до № 3(8) збірника «Публічне урядування»

Обложка Публічне урядування 2

Шановні автори!

 

            Звертаюся до Вас з інформацією про те, що розпочався прийом статей до № 3 (8) збірника “Публічне урядування” та запрошую надсилати статті і сприяти наповненню збірника.

            На сьогодні, збірник є одним із провідних інформаційно-аналітичних ресурсів в галузі державного управління. З часу випуску збірника, в ньому надруковано понад 140 актуальних наукових статей, тираж кожного номера досягає 300 екземплярів,  що забезпечує активну інформаційну підтримку міжнародних та вітчизняних наукових спільнот. 

            Динаміка публікацій у збірнику, з кожним роком, невпинно збільшується.

      Збірник внесено до Переліку наукових фахових  видань з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693).

      Збірник реферується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РИНЦ, КиберЛенинка, у вітчизняній реферативній базі даних «Україніка наукова» та у українському реферативному журналі «Джерело». На даний час, наш збірник проходить постійний моніторинг базою Web of Science, а з листопада 2017 – здійснюватиметься моніторинг базою SciVerse Scopus, що дає надію, у другому півріччі 2017 року, офіційно увійти до баз.

            Інформація щодо збірника на сайті: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

            Заздалегідь вдячний.

           З повагою,

Головний редактор,

завідувач кафедри публічного адміністрування  МАУП,

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління,

Голова спеціалізованої вченої ради щодо захисту кандидатських дисертацій з державного управління МАУП,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України                                                    Є.О. Романенко