Під егідою ГО “ВАДНД”, в рамках роботи видавничої групи “Наукові перспективи” здійснюється набір статей до № 1 (11) 2021 фахового (категорія Б) з технічних наук журналу «Новітні технології»!

Шановні колеги!

Інформуємо, що під егідою громадської наукової організації “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління”, в рамках роботи видавничої групи “Наукові перспективи” здійснюється набір статей до № 1 (11) 2021 фахового (категорія Б) з технічних наук  журналу «Новітні технології» (далі – журнал), який заснований у 2016 р. з метою розвитку вітчизняного науково-технічного потенціалу та його реалізації в Україні, за кордоном.

У номерах журналу відображені результати аналізу та розв’язання науково-технічних, економічних та правових проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі геодезії, картографії.

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність виходу – 1 раз на два місяця.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Журнал індексується міжнародною наукометричною базою: Scientific Indexing Services (SIS).

Журнал призначений для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.

Детальніше з інформацією про видання за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/nt

Запрошуємо до співпраці!

 

З повагою,

Президент Асамблеї     Є. Романенко

Головний редактор        І. Жукова