Під егідою Асамблеї створена Видавнича Група”Наукові перспективи”! Запрошуємо до співпраці!

science

Шановні колеги!

У 2020 р. під егідою громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Міжрегіональної Академії управління персоналом та громадської організації «Асоціація науковців України» створена Видавнича Група”Наукові перспективи”. Видавнича Група за свою мету має сприяння реалізації наукових та інтелектуальних інтересів України!

З нашою допомогою Ви можете отримати: 

  1. Публікацію у щомісячному друкованому журналі “Наукові перспективи” з державного управління, права, економіки та медицини;

  2. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях (Сертифікат конференцій може вважатися документом, що підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13).

  3. Написання та видання колективних монографій;

  4. Підготовку до друку та друк наукових праць, збірок документів і матеріалів: енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та ін.;

  5. Переклад наукових матеріалів (статті, анотації, реферати, монографії, методичні матеріали, освітні документи) на англійську, російську, польську та ін. мови;

  6. Оформлення списків літератури та списків посилань «REFERENCES»  за вимогами наукових видань та ДСТУ;

  7. Сприяння у написанні наукових статей, за вимогами фахових видань України та міжнародних видань   («під ключ»).

Деталі на сайті: http://perspectives.pp.ua/index.php/np

Щодо детальної інформації звертайтесь, будь ласка, за номером +38 063 951 78 55, або на e-mail: [email protected].net