Під егідою Асамблеї, опублікована монографія «Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации», авторів Козаков В.М., Рашковська О.В., Ребкало В.А., Романенко Є.О., Чаплай І.В.

          978-3-330-08439-1-full

       Під егідою Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління, опублікована монографія «Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации», авторів Козаков В.М., Рашковська О.В., Ребкало В.А., Романенко Є.О., Чаплай І.В. 

       Монографія видана в німецькому видавництві LAPLAMBERT Academic Publishing та використовується вищими навчальними закладами Європи для підготовки студентів, науковців, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться даною проблематикою.

        Монографія підготовлена колективом провідних учених України, які займаються питаннями державного управління, їх вдосконалення та впровадження.

        Вказана монографія рецензована відомими українськими науковцями: Пархоменко-Куцевіл Оксаною Ігорівною, доктором наук з державного управління, Радником Голови Національного агентства з питань запобігання корупції; Дегтяром Олегом Андрійовичем, доктором наук з державного управління, доцентом, доцентом кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова; Балашовим Анатолієм Миколайовичем, доктором наук з державного управління, професором, професором кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом. Вихід монографії у світ привітав Ромат Євгеній Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету.

       У монографії досліджені історико-методологічні основи понять «комунікація», «соціальна комунікація», «масова комунікація» і їх складові, в контексті сучасних дослідницьких підходів. Проаналізовано атрибутивно-системні властивості комунікації в публічному управлінні. Ідентифікована комунікативна політика держави як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості. Охарактеризована політика транспарентності як комунікативна складова реалізації публічного управління. Викладено теоретичні та методологічні основи інструментів маркетингу в публічному управлінні.

         З монографією можна ознайомитися тут.