Продовжується прийом статей до № 6(16) – грудень 2018 фахового з державного управління збірника «Публічне урядування»

 

 

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що продовжується прийом статей до № 6(16) – грудень  2018 фахового з державного управління збірника «Публічне урядування»!

У збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління.

Кінцевий термін подачі статей – 10 листопада 2018 року.

Інформація щодо збірника на сайті: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

 

 

З повагою, 

Головний редактор,

д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України              Є.О. Романенко