Представники Асамблеї взяли участь в ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ» (м. Одеса, 18 травня 2017 р.)

                18 травня 2017 року члени Одеського відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», професор, кандидат історичних наук, почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України, Заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Якубовський Олексій Петрович та професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Драгомирецька Наталія Михайлівна організували і провели ІІІ Всеукраїнську конференцію «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції».

          У роботі конференції прийняли участь відомі вітчизняні політики та науковці. Привітав учасників конференції та побажав плідної роботи директор Одеського регіонального інститут Національної академії державного управління при Президентові України доктор політичних наук, професор, Залужений працівник освіти України, Іжа Микола Михайлович.

          Конференція проводилась в форматі наукової дискусії.Обговорювались важливі питання розвитку південного регіону з різних наукових позицій і напрямів практичної діяльності органів влади, зокрема:

             Гриневецький Сергій Рафаїлович – український політик, народний депутат України V, VІ, VІІ скликанняприділив увагуактуальним питанням формування ефективного публічного управління на регіональному рівні. Зроблено наголос на широких аспектах процесу державного управління та діяльності органів влади. Виокремлено низку чинників, які впливають на сталий суспільно-політичнийі соціокультурний розвиток регіону, зокрема: корупція, розшарування суспільства, громадянська відповідальність, децентралізація, передача повноважень на місця, підвищення фінансового ресурсу місцевого самоуправління, використання інтелектуального потенціалу держави тощо. Визначено загальнодержавні проблеми системи державного управління, котрі прямо або опосередковано впливають на розвиток регіонів у всіх сферах життєдіяльності.  Означено основні напрями державної політики щодо соціально-економічного розвитку територій.

                 Романенко Євген Олександрович доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Заслужений юрист України, президент ГО «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління»акцентував увагу на особливостях громадянської участі в публічно-комунікативних процесах держави. Підкреслено, що одним із головних принципів демократичного публічного управління є відкритість публічно-комунікативних процесів держави, завдяки чому створюються сприятливі умови для участі у цих процесах громадськості. Наголоси зроблено на необхідності переходу до нових форм людино центричної взаємодії органів державної влади і громадян, що визначається як нова тенденція в області державного управління.

            Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна доктор наук з державного управління, радник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Перший віце-президент ГО «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» зробила наголоси на моделі кадрової безпеки в системі публічного управління. Визначено, що кадрова безпека в системі публічного управління – це захищеність системи публічного управління від непрофесійних та упереджених кадрів, а також захищеність самих кадрів від необґрунтованих звільнень та ротацій в системі публічного управління.Приділено увагу спрямованості кадрової безпеки на захист інтересів суспільства та держави, громадян, публічних службовців, за якої досягається сталий розвиток держави, суспільства, окремого громадянина.

            Якубовський Олексій Петрович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україниузагальнив історичні тенденції розвитку культури та освіти на півдні України. До уваги учасників конференції було запропоновано обговорення процесу становлення культурно-митецької сфери м. Одеси та Одеської області. Виділена провідна роль культури в становленні свідомості та самосвідомості населення.

            Худенко Андрій Володимирович – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова продовжив дискусію в ракурсі розуміння філософських категорій «точка зору та метод». У виступі Точка зору розглядалась як концепт темпорального епістемологічного процесу (процесу наукового дослідження). Звертається увага на те, що через брак строгості у проведенні дослідження, здійснюється інфляції Точки зору, яка потім як абстракт тиражується у політичному та журналістському дискурсі.

         Колеги-науковці презентували свої останні наукові роботи і передали в бібліотеку Одеського регіонального інституту колективні й індивідуальні монографії щодо історії соціокультурного розвитку регіону.

        Також, слово було надано слухачам 1 курсу факультету державного управління для висвітлення результатів власних досліджень щодо розвитку державно-громадського партнерства в Україні як інструменту для досягнення соціально-економічного зростання регіонів. Від імені групи дослідників-початківців виступила слухачка Мельник Руслана Володимирівна. Вона презентувала самостійно розроблені слухачами моделі державно-громадянського партнерства в Україні, з пропозиціями щодо їх впровадження. Наголос зроблено на визначеннях категорій державно-громадянського партнерства, які мають бути юридично визнані в правових актах України.

          Ми щиро вдячні нашим колегам, членам ГО «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» Чаплай Ірині Віталіївні кандидату наук з державного управління, доценту кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом та Вороні Петру Васильовичу доктору наук з державного управління, доценту, професору кафедри педагогічної майстерності та менеджменту  ім. І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка, які приділили увагу нашій конференції і підтримали її своєю участю та вагомими науковими матеріалами.

         Також, ми вдячні всім учасникам конференції за цікаву дискусію, критичні зауваження й активне обговорення теоретичних і практичних моделей соціально-політичного та соціокультурного розвитку регіонів.