Оголошення!

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Факультет ...

 

Шановні колеги!

Інформуємо, що у другій половині 2020 року буде видано 19 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи»-«РR та ЗМІ в Казахстані».
Збірник наукових праць видається партнером Асамблеї – кафедрою ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві КазНУ ім. аль-Фарабі.
На конкурсній основі приймаються наукові роботи казахською, російською, англійською, німецькою мовами.
Термін здачі статей в 19 номер по 26 травня 2020 р.
Збірники наукових статей виходять 2 рази в рік.
У лютому 2020 р. вийшов у світ 18 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи »-« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”.
У збірнику опубліковані статті по медіаграмотності і медіаосвіті, PR, комунікаціям. У журналі є спеціальна глава «Наукова творчість молодих», де опубліковані цікаві роботи молодого покоління різних країн.
У 18 номері – статті українською, російською, киргизькою, російською та англійською мовами з Казахстану, Киргизстану, Росії, України.
Вимоги, що пред’являються до статей:
Тексти обсягом не більше 7 сторінок представляються в електронній версії в редакторі Microsoft Word або в сумісних з ним, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, одинарний інтервал.
Текст повинен бути відредагований і підписаний автором із зазначенням П.І.Б. повністю, ступені і звання, місця роботи і посади, телефонів, країни.
В кінці статті – список літератури, оформлений відповідно до ГОСТу 7.1-2003.
Обов’язково додаються: ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовами.
Роботи здавати на електронну адресу:
[email protected]
[email protected]

С ув.,
Президент Асамблеї          Е.А. Романенко