Оголошення про міжнародну публікацію!

IMG_0027

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що у першій половині 2019 року видано 16 номер збірника« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць »при центрі ЮНЕСКО з журналістики та комунікації і кафедрі ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві КазНУ ім. аль-Фарабі
На конкурсній основі приймаються наукові роботи на казахською, російською, англійською, німецькою мовами.
Термін подачі статей в 16 номер – по 31 грудня 2018 р
Збірники наукових статей виходять 2 рази в рік.
У вересні 2018 вийшов у світ 15 номер збірника « PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”.
У 15 номері – статті українською, російською, англійською та киргизькою мовами з Казахстану, Росії, України, Киргизстану, Угорщини, Туреччини.
Вимоги, що пред’являються до статей:
Тексти обсягом не більше 7 сторінок представляються в електронній версії в редакторі Microsoft Word або в сумісних з ним, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, одинарний інтервал.
Текст повинен бути відредагований і підписаний автором із зазначенням П.І.Б. повністю, ступені і звання, місця роботи і посади, телефонів, країни.
В кінці статті – список літератури, оформлений відповідно до ГОСТу 7.1-2003.
Обов’язково додаються: ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовами.
Роботи надсилати на електронну адресу  Партнера Асамблеї, Головного редактора, професора Л.С. Ахметової:
[email protected]
[email protected]

 

 

З повагою, 

Президент Всеукраїнської Асамблеї

докторів наук з державного управління,

д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України              Є.О. Романенко