НАУЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ БУТИ!

Прекрасный старт получился»: о реализации нацпроекта «Наука» - Индикатор

 

Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» (далі – громадська організація) розпочала свою роботу п’ять років тому як незалежний інструмент розвитку науки публічного адміністрування в Україні для формування фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку міжнародних зв’язків.

Очолює громадську організацію Романенко Євген Олександрович – проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України. Євген Олександрович є одним з провідних вітчизняних науковців в галузі державного управління, має вагомий науковий доробок із цитованих праць у понад 250 джерелах, здійснює високоякісну науково-експертну діяльність, зокрема, є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм з публічного управління та адміністрування. Його широкий світогляд, глибоке наукове мислення та активна життєва позиція об’єднують і мотивують колег та однодумців.  Виконавчим директором громадської організації є Жукова Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018», надзвичайно працездатний та креативний науковець.   

Історія становлення громадської організації нерозривно пов’язана з розвитком державного управління в Україні та формуванням його наукового потенціалу. Громадська організація, яка була створена як інноваційна наукова платформа для професійного обміну думками між фахівцями, розробки державно-управлінських завдань, пройшла значний, багато в чому новаторський шлях, і стала однією із передових, яка відіграє важливу роль в інноваційному розвитку і підвищенні глобальної ефективності сучасного публічного адміністрування в Україні.

 За минулі роки громадська організація, визнаючи необхідність постійного обміну знаннями, досвідом та інформацією з питань розвитку державного управління, випустила більше 25 номерів фахового збірника «Публічне урядування», який став першим і єдиним повністю англомовним виданням із державного управління в Україні.

Для реалізації наукових, інтелектуальних, соціальних інтересів України, під егідою громадської організації виходять авторитетні фахові та міжнародні видання: «Науковий вісник: державне управління», «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління», «Наукові перспективи», «Публічне адміністрування та національна безпека», «Новітні технології» та «Věda a perspektivy».

З метою розповсюдження досягнень науки державного управління у світі, громадська організація, спільно з провідними міжнародними інституціями, виступила співорганізатором близько 100 міжнародних форумів, конференцій, з’їздів, за результатами яких опубліковані збірники тез наукових доповідей. Для розширення наукової співпраці підписано договори про співробітництво з більше аніж з 40 науковими установами та організаціями, серед яких: науково-популярний проєкт «SCIENCE4TECHNOLOGY», компанія «Антиплагіат», медіа-платформа Дедлайн, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Казахський національний університет імені аль-Фарабі та ін.

За поданням громадської організації, багато її членів отримали державні нагороди, почесні звання, а, також, були відзначені науковими преміями. Кількість відвідувань сайту громадської організації станом на сьогодні становить майже 300 000 чоловік.

Це далеко не повний перелік досягнень громадської організації, яку відрізняє відсутність догматизму і сміливий рух уперед, на зустріч новим науковим подіям та здобуткам. Вона зібрала навколо себе не тільки авторитетних, цікавих і талановитих дослідників, але й допомогла і допомагає багатьом молодим науковцям зайняти гідне місце в науці, дає «путівку» в життя.

Членами громадської організації є близько 200 авторитетних докторів та кандидатів наук з державного управління зі всієї України та з інших країн:

Грищенко Ірина Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор;

Гурковський Володимир Ігорович – доктор наук з державного управління, професор;

Довгань Валерій Іванович – доктор наук з державного управління, професор;

Ковальчук Вероніка Геннадіївна – доктор наук з державного управління, професор;

Непомнящий Олександр Михайлович – доктор наук з державного управління, професор;

Сімак Сергій Васильович – доктор наук з державного управління, професор та ін.

У червні 2021 р. уперше в історії громадської організації з нагоди Дня Конституції України відразу трьох її членів відзначено почесними нагородами: Непомнящого О.М. нагороджено орденом “За заслуги” І ступеня, Сімаку С.В. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України», а Довганю В.І. – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У цілому ж, аналіз усього періоду існування громадської організації виявив як здобутки, які відзначили практично всі представники науки державного управління, так і проблеми, що потребують вирішення, у результаті обговорення яких напрацьовуються відповідні рекомендації і пропозиції. Звісно, їх утілення в життя потребує напруженої, кропіткої роботи.

Але головне – громадська організація існує, упевнено робить кроки для розвитку української науки, є чітке усвідомлення першочергових завдань, бажання і можливість їх реалізувати. Це дає підстави сподіватись на реалізацію якісних наукових проєктів в Україні та за її межами.